ทำความรู้จักโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม

โรคแคงเกอร์

โรคแคงเกอร์ภัยร้ายที่เกษตรกรหลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึง

ในปัจจุบันปัญหาของการปลูกพืชไร่นั้นมีหลากหลายทั้งเรื่องแมลงศัตรูพืช ทั้งเรื่องโรคที่จะตามมากับการปลูกซึ่งโดยเฉพาะฤดูฝน เกษตรกรมากมายต่างต้องเผชิญกับโรคที่จะตามมาโดยเฉพาะ เกษตรกรที่ปลูกพืชตระกูลส้ม มะนาวควรระวัง และ ป้องกันการเกิดโรคแคงเกอร์เนื่องจากมีฝนตกติดต่อกัน ทำให้สภาพอากาศชื้น เหมาะต่อการเกิด โรคแคงเกอร์ หรือ ที่ชาวสวนเรียกกันว่าโรคขี้กากส้ม เป็นโรคประจำตัวของพืชตระกูลส้ม บางสายพันธุ์ทนทานต่อโรคนี้ บางสายพันธุ์ก็อ่อนแอต่อโรคนี้ และ เป็นปัญหาส่งผลกระทบถึงผลผลิต อีกทั้งโรคแคงเกอร์นี้สามารถพบการระบาดในหลายประเทศซึ่งประเทศไทยพบว่ามีการระบาดของโรคนี้อย่างกว้างขวาง หากมีการส่งออกผลผลิตไปจำหน่ายต่างประเทศควรมีการควบคุมเป็นพิเศษ เกษตรกรจึงควรให้ความสนใจในการป้องกันกำจัด เพราะในหลายประเทศมีกฎ และระเบียบการนำเข้าเพื่อป้องกันการระบาดของโรคแคงเกอร์อย่างเคร่งครัดดังนั้นในวันนี้เรามาทำความรู้จักกับโรคแคงเกอร์กันให้มากขึ้นกัน

 

โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้มคืออะไร

โดยโรคแคงเกอร์นั้นมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียตระกูล Xanthomonas axonopodis pv. citri ซึ่งสามารถเข้าทำลาย และ ก่อให้เกิดโรคกับพืชตระกูลส้ม เช่น มะนาว มะกรูด ส้มโอ ส้มเขียวหวาน เป็นต้น โดยเฉพาะมะนาวจัดเป็นพืชตระกูลส้มที่อ่อนแอ และ ง่ายต่อการเกิด และ ติดโรคมากที่สุด พบได้ทุกแห่งที่มีการปลูกมะนาว และ ส้ม เดิมชาวบ้านเรียกโรคนี้ว่าโรคขี้กลาก โรคแคงเกอร์สามารถเข้าทำลายพืชได้เกือบทุกส่วนของต้น ทั้งกิ่ง ก้าน ใบ ลำต้น รวมทั้งผล

 

อาการของโรคแคงเกอร์ที่สามารถพบได้

อย่างที่กล่าวมาว่าโรคแคงเกอร์เกิดจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งสามารถเข้าทำลายได้ทุกส่วนของตัวต้น ทั้งใบอ่อน กิ่ง และ ผลมะนาว ผลส้ม ทำให้เกิดเป็นแผลตกสะเก็ดนูนสีน้ำตาลอ่อนถึงแก่ ทั้งใบ กิ่ง และ ผล ซึ่งจะทำให้แผลขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เห็นเป็นวงซ้อนๆ กัน ต่อมาจะเหลืองแห้ง และ หลุดร่วงไป อาการจะลุกลามติดกับใบอ่อนที่เกิดบาดแผลจากหนอนชอนใบเข้าทำลาย อาการเริ่มแรกที่พบเห็นเป็นจุดฉ่ำน้ำใสๆ เท่าหัวไม้ขีดไฟ และ จะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ตรงกลางแผลจะตกสะเก็ดนูนขึ้น สีน้ำตาลอ่อน ส่วนอาการที่เกิดตามกิ่งอ่อน และ ผลจะพบแผลตกสะเก็ดนูนขึ้นสีน้ำตาลเช่นเดียวกัน แผลที่กิ่ง และ ผลอาจจะแตกเป็นแผลทำให้เกิดยางไหล ลุกลามไปยังใบทำให้ใบหลุดร่วง และ กิ่งแห้งตายไปในที่สุด

 

สาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคแคงเกอร์

ซึ่งโรคแคงเกอร์นั้นเกิดจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งสามารถกระเซ็นทางน้ำ และ ลมฝนจากเนื้อเยื่อที่เป็นโรคไปยังส่วนอื่นของลำต้น สภาพที่มีฝนตกชุกทำให้โรคระบาดมาก วิธีการให้น้ำโดยการฉีดเข้าทางทรงพุ่มก็จะแพร่โรคให้ระบาดมาก แหล่งแพร่ระบาดคือ ส่วนของต้นที่เป็นโรคที่ตกค้างภายในสวน และ กิ่งพันธุ์ที่เป็นโรค การระบาดของหนอนชอนใบจะช่วยแพร่โรคบนใบด้วยนั้นเอง

 

วิธีป้องกันโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม

  1. ควรมีการตัดแต่งทรงพุ่มของต้นมะนาว และ ต้นส้มให้โปร่ง อย่าให้มีกิ่งแขนงเล็กๆบดบังแสงแดดที่ส่องมายังต้นมะนาว และ ต้นส้ม รวมถึงบริเวณโคนต้นด้วย โดยทั่วไปแล้วแบคทีเรียทั้งหลายจะถูกทำลายโดยแสงยูวี หรือ ความร้อนนั้นเอง

  2. ควรให้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสมไม่มาก หรือ น้อยเกินไป ในการที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมี หรือ สารเร่งโตมากเกินความจำเป็นจะทำให้มะนาว หรือ ส้ม โตเกินไป และ ยืดโครงสร้างของเซลล์มากเกินไป เป็นสาเหตุของการสะสมเชื้อรา และ แบคทีเรียทั้งหลาย

  3. ให้กำจัดแมลงพวกหนอนชอนใบ โดยเฉพาะช่วงที่ส้ม มะนาว และ มะกรูดแตกใบอ่อน เนื่องจากรอยทำลายของหนอนชอนใบเป็นช่องทางให้เชื้อสาเหตุโรคเข้าทำลายพืช ทำให้อาการโรคลุกลามอย่างรวดเร็ว

  4. ไม่ควรลดน้ำตอนเย็นตั้งแต่ 17.00น.เป็นต้นไป เพราะเชื้อรา และ แบคทีเรียจะเติบโตได้ดีในที่มีอากาศเย็นความชื้นสัมผัสสูงนั้นเอง ไม่ควรใช้สปริงเกอร์แบบกระจายไปทั่วสวนแต่ควรกำหนดเฉพาะจุดโคนต้นเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความชื้นในใบ และ กิ่งของต้นนั้นเอง

  5. ควรมีการปลูกต้นไม้ หรือ สร้างแนวบังลมเพื่อลดความเร็วลมในการพัดพาเชื้อสาเหตุของโรคแคงเกอร์หลีกเลี่ยงการทำงานในส่วนที่มีน้ำหยด หรือ ละอองน้ำติดอยู่ที่ใบพืช

  6. ใช้ผลิตภัณฑ์จากทาง เคมแฟค เพื่อรับมือกับโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าโรคแคงเกอร์นั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ให้เกษตรกรทำความเข้าใจ และ รับมือกับโรคนี้ได้อย่างถูกต้องอีกทั้งยังควรปฏิบัติตามเพื่อเป็นการยับยั้ง และ กำจัดโรคแคงเกอร์ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งหากต้องการผลิตภัณฑ์ที่สามารถยับยั้ง และ กำจัด โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้มได้อย่างดีเราจอแนะนำผลิตภัณฑ์จากทาง บริษัท เคมแฟค จำกัด ยังมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร และ ยากำจัดแมลงศัตรูพืช อาทิ ยากำจัดเชื้อแบคทีเรีย และ เชื้อโรคต่างๆในพืช อีกทั้งยังมี ยาฆ่าแมลง ยากำจัดเพลีย ยาฆ่าหนอน ยาฆ่าหญ้า และ ยาฆ่าหญ้าในนาข้าว ที่มีคุณภาพที่ผ่านมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO/IEC 17025 รายแรกของไทย มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เคมีของเราป้องกันกำจัดแมลง โรคพืช วัชพืช ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy